Fritids- og ungdomsklubben Lindehuset

Lindevej 3-5

3400 Hillerød

Tlf. 72 32 47 10

Lars Nielsen, HFO leder: lani@hillerod.dk

Anny Nielsen, Daglig leder: ann@hillerod.dk

 

Giro nr. 88943139

 

Sidst revideret 17. April 2017